Ulla Pettersson söker topptjänst

Ulla Pettersson, som är chef för kultur- och fritidsförvaltningen, är intresserad av att bli biträdande regiondirektör på Gotland.

Claes Kullberg, som innehar tjänsten idag, har aviserat att han vill lämna sin tjänst i höst.

Tjänsten som biträdande regiondirektör har utlysts internt inom kommunen och lockat två sökande. Men en av de sökande har dragit tillbaka sin ansökan och kvar finns nu bara Ulla Pettersson.

Enligt personalchef Gun Tidestav är det för närvarande inte aktuellt att tillsätta tjänsten eftersom den administrativa organisationen på ledningskontoret först ska utredas.

Den sista oktober lämnar Claes Kullberg sin tjänst.