Hyresgäster vill köpa Kustparken

De nuvarande hyresgästerna - en rad företag på norra Gotland - vill ta över Kustparken i Fårösund, alltså före detta KA3-området, men det har istället har sålts till ett Stockholmsföretag.

”Det fanns ingen anledning att ta kontakt med hyresgästerna och diskutera en försäljning. Så arbetar inte vi.” Det säger VD:n för Vasallens moderbolag Jan Petter Johnsson.

Han har nu fått ett brev från de gotländska företagarna som ändå vill köpa Kustparken. Frågan behandlas vid Vasallens nästa styrelsemöte i augusti.