Monica Eriksson om personalbristen inom hemtjänsten

1:14 min

Vice ordförande i socialnämnden, Monica Eriksson, svarar på kritiken angående personalbristen inom hemtjänsten natt.

Redan tidigt i våras befarade förvaltningen att det skulle bli svårt med personal och tjänstemännen har gjort sitt bästa för att hitta vikarier, menar Monica Eriksson, men:

– En ungdom kanske hellre väljer att jobba på ett av sommarfiken istället för inom hemtjänsten, säger Monica Eriksson.

Från hemtjänstpersonalens sida sägs det att yrket måste få mer status och mer betalt, vad säger du om det?

– Håller helt med. Det är ett väldigt slitsamt jobb, säger hon.