Utbildning funkar mot alla typer av fördomar

2:50 min

Fram till söndag pågår Stockholm Pride. Det för att synliggöra HBTQ-frågor i landet.

På Gotland tycker Eva Cyrén från RFSL att frågorna behöver lyftas, framförallt inom vård och skola.

När hon berättar om trygga och otrygga rum, alltså platser där HBTQ-personer kan känna sig välkomna och inte, så tar hon upp årets Almedalsvecka. Flera i organisationen kände rädsla på grund av nazisternas närvaro. Men generellt handlar det om platser som återkommer.

– Jag skulle säga att det finns otrygga områden i skolan, säger Eva Cyrén.

När det gäller vad man borde göra så tycker Eva Cyrén att både skola och vård borde jobba systematiskt för att höja medvetenheten om HBTQ-frågor.

– Utbildning och kunskapshöjning är det som funkar mot alla typer av fördomar. Att personalen får kunskap i att prata inkluderande och hur man hanterar trakasserier till exempel. 

Skolan är också ett stort problem som framkommer i den rapport som gjordes 2014 om HBTQ-personers livsvillkor på ön.

Ur rapporten år 2014:
Om ingen pratar om det behöver det inte hanteras
- Hur ter sig livet för Gotlands HBTQ-personer?

"Samtliga intervjupersoner nämner att skolan måste
bli bättre på att hantera frågor och situationer som
handlar om kön och sexualitet. Det var en plats
där mobbing skett, där depressiva tankar och känslor
fick näring och självkänsla och självförtroende
sänktes. Undersökningen visar att det i skolan, genom omnämnande och synliggörande, finns stora möjligheter till förbättringar för hbtq-personers
situation. Skolan är också den del som Gotland
får lägst poäng för i RFSLs kommunundersökning"