Fortsatt arbete med HBTQ-frågor på ön

1:22 min

Gotland ligger bra till jämfört med andra kommuner gällande arbetet med HBTQ-frågor, enligt en rapport från 2015.

Men enligt en hälsostudie från 2014 visar det sig dock att skolan är ett svagt område på ön. Brittis Benzler är ordförande i barn- och ungdomsnämnden:

– Det vi kommer att gå vidare med är att arbeta mer direkt mot eleverna både på högstadiet och gymnasiet, säger hon.