Länsstyrelsen vill skydda blåstång och snärjtång

3:23 min

Bottnen närmast land vid Ekstakusten har undersökts. Den är inte påverkad av människan, och så ska det förbli, enligt Sebastian Bolander på länsstyrelsen.

För att skydda bältena av blåstång och snärjtång vid Ekstakusten vill länsstyrelsen förbjuda fiske med nät inom 100 meter från land, något som gör markägare upprörda.

– Vi har väl aldrig förstört nån botten, i så fall är det sjön som förstör lika mycket när höststormarna kommer, säger Bernt Jakobsson i Eksta.

– Där finns det höga naturvärden, och då vill vi skydda det. Den undersöknings som gjorts redovisar att den är relativt fri från mänsklig påverkan, säger Sebastian Bolander som är naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Gotlands län.

Det borde tyda på att fisket som bedrivs idag inte skadar bottnen?

– Ja, så kan man ju tyda det, säger han.

Efter samtal med markägare i början av året skrev länsstyrelsen ett förslag som markägarna kunde lämna synpunkter på - vilket de också gjort. Enligt Mats Holst, ordförande i Eksta tredje skifteslag motsätter de sig regleringen av fisket, som inte togs upp i de samtalen.

Nu ska länsstyrelsen väga in synpunkterna som kommit in och skriva om förslaget. De har även fått synpunkter från Naturskyddsföreningen som vill ha hårdare regler än länsstyrelsens förslag. När det nya förslaget är klart ska alla som vill få tycka till.

– Det är mycket besökare i reservatet, så det är viktigt att allmänheten har möjlighet att säga till, och det hindrar inte att markägare eller skifteslaget kommer in med synpunkter där, säger Sebastian Bolander.