Gruppchef från GEAB om bygglovsmissen

2:41 min

Med anledning av att GEAB satt upp en transformatorstation utan bygglov har P4 Gotland pratat med elföretagets gruppchef Ulf Nyman.

– Jag beklagar att det har blivit så här, säger Ulf Nyman.

Gotlands Energi AB sökte bygglov för två nätstationer och de fick positivt besked från byggnadsnämnden på den ena. Men i samband med semester och avslösningar så blev det missförstånd mellan projektledarna. Den person som trädde in under semestern trodde att båda nätstationerna hade beviljats bygglov.

– Normalt sett brukar vi ha bra rutiner för att vara säkra på att vi inte gör fel. För i slutändan kostar det oss både tid och pengar, säger han.

Geab har överklagat det negativa bygglovssvaret. Länsstyrelsen kommer ta vid och bestämma om elföretaget får bygglov eller ej.

Vid ett fortsatt nej måste Gotlands Energi flytta transformatorstationen.

– Det är inte särskilt svårt att flytta nätstationen, den står på en grusad, plan mark så det är lätt att återställa, menar Ulf Nyman.