Mycket klagomål på högljudd musik

2:11 min

Ett 50-tal klagomål på buller i Visby innerstad har nu under sommaren kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland.

Mest handlar det om högljudd musik i området runt Stora torget, och även runt hamnen, säger miljöskyddsinspektör Petrus Landin.

Fem-sex mätningar har gjorts i sommar. I vissa fall ligger riktvärdet över godkänd nivå. En person skriver så här till enheten miljö- och hälsoskydd:

Det är ett helvetes oljud och dunkande. Människor sover och ska arbeta, varför då tillåta trumkonserter på natten?