Telia moderniserar telenätet

Om drygt ett år kommer Telia att släcka ner kopparnätet i en tredjedel av öns telestationer. Framförallt på mellersta Gotland.

Men också i öns sydligaste socknar försvinner då nätet.

Fiber och mobila nät ska ersätta den äldre tekniken, och det här kommer att påverka både telefoni, TV och en del trygghetslarm, enligt Telia.

Den 3 december 2018 plockas kopparnätet bort från de aktuella telestationerna.

På tisdag ska frågan upp i regionsstyrelsens arbetsutskott.

Regionstyrelseförvaltningen skriver till politikerna att de tror att teknikskiftet kommer att gå smidigt, oavsett i vilken socken man bor. Det eftersom det finns ett bra samarbete mellan nätägarna efter flera års fiberutbyggnad.

Alla hushåll på Gotland har erbjudits fiber, och minst 80 procent av fast boende på ön har nappat på det. Bland sommarstugeägare handlar det om 55 procent.