Region Gotland - rådhuset. Foto: Mika Koskelainen/SR Gotland
Region Gotland, rådhuset. Foto: Mika Koskelainen/SR Gotland

Revisorer riktar hård kritik mot regionen

2:33 min

Genomförda internationella projekt följs inte upp och utvärderas inte inom Region Gotland, konstaterar regionens revisorer, med Carin Backlund i täten. 

- Det finns överhuvudtaget ingen uppföljning av det man gjort. Det finns ingen uppföljning av verksamheten alls; varken om man uppfyllt målen eller ekonomin, säger Carin Backlund ordförande för de förtroendevalda revisorerna.

Det finns flera brister hos Region Gotland när det gäller den internationella verksamheten, anser revisorerna bakom rapporten.

Carin Backlund nämner svårigheter att syna vad verksamheten kostar och hur resor avrapporteras.

Revisorerna konstaterar att regionstyrelsens styrning och uppföljning av det internationella arbetet inte är ändamålsenlig eller tillräcklig, säger Carin Backlund.

En granskning av alla protokoll visar att regionstyrelsen inte har tagit del av någon återrapportering avseende det internationella arbetet. Revisorerna sammanfattar: En överblick saknas generellt av regionens internationella åtaganden. Formerna för den framtida återrapporteringen kvarstår att tydliggöra".

Att politikerna måste följa upp är centralt, tycker revisorernas ordförande Carin Backlund (M). För i dagsläget saknas överblick av de internationella åtagandena, samtidigt som regionens egen internationella strategi anger "uppföljning och värdering av nytta" som framgångsfaktorer för att nå målen på området.

 Region Gotland har flera nordiska vänorter; Kragerö, Mariehamn, Valkeakoski, samarbetspartners i Europa, Hansestäder, öar och Gammalsvenskby, Baltiska kontakter, projekt i Kibaha i Tanzania, kontakter i Hainan i Kina.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC genomfört en granskning den internationella verksamheten i syfte att bedöma regionstyrelsens styrning och uppföljning av densamma.

 Revisionen förutsätter att regionstyrelsen vidtar "relevanta åtgärder med anledning av granskningens resultat" och revisorerna önskar svar på rapporten senast 31 december 2017.

Ur revisionsrapporten:

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att region-styrelsens styrning och uppföljning av den internationella verksamheten inte är ändamålsenlig eller tillräcklig. Bedömningen baserar sig på ett antal brister som noterats i granskningen. Våra iakttagelser framgår av bilagd revisionsrapport. Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen:

* Säkerställa att förvaltningarna tar det internationella arbetet i beaktande vid planering av verksamheten och fastställande av kommande verk-samhetsplaner.

* Att roller och ansvar tydliggörs avseende det internationella arbetet. Särskilt kan här betonas vikten av en central funktion samt etablerade forum för samarbeten mellan förvaltningar.

* Säkerställa att formerna för uppföljning och utvärdering av enskilda projekt samt formerna för återrapportering till regionstyrelsen fastställs och implementeras i organisationen. Detta är centralt då det i dagsläget saknas överblick av de internationella åtagandena och den egna strategin anger uppföljning och värdering av nytta som framgångsfaktorer för att nå målen på området.

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".