Årets Finsampris har delats ut

1:47 min

Samordningsförbundet Finsam har tilldelat Bo Eriksson, enhetschef på regionens bygglovsenhet årets Hederpris och Coop Forum blev Årets arbetsplats.

Sedan 2013 har Finsam delat ut pris till enskilda personer och arbetsplatser som på olika sätt engagerat sig i och underlättat för arbetssökande som har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden.

Bo Eriksson är enhetschef inom regionens samhällsbyggnadsförvaltning och i motiveringen står det att "han ser hur mångfald gynnar verksamheten och att det på sikt möjliggör resurser."

Årets arbetsplats är Coop Forum där priset motiveras med att Coop är välkomnande och har en professionell inställning till sitt åtagande.