Säkrare för kryssningsgäster

Trafikverket har beslutat att medfinansiera åtgärder för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för kryssningsgästerna som ska ta sig från kryssningskajen till innerstan.

Åtgärderna det handlar om är att höja korsningen Gutevägen, Kopparsviksgatan och Pallissadgatan; bredda promenadstråket mellan Skansport och Söderport; samt sätta upp belysning och vägvisning längs med sträckan från kryssningskajen till innerstan.Hälften av kostnaden för att genomförandet kommer Trafikverket att bidra med, som mest 3,5 miljoner.