Verkstadsgarage brann i Tofta

En verkstad i ett garagebyggnad som bland annat innehöll flera båtar förstördes vid en brand i Tofta på tisdagskvällen.

–  Vi jobbade med att skydda intilliggande byggnader och släckningsarbetet tog flera timmar. Det rör sig troligen om en totalskada, sa ledningsbefäl Jonas Fröjmark, vid Storstockholms brandförsvar på tisdagskvällen.

Det var ägaren som själv larmade räddningstjänsten som kom till platsen med enheter från Visby, Klintehamn och Kräklingbo.

Räddningstjänsten lyckades hindra elden från att sprida sig från den omkring 70 kvadratmeter stora verkstadslokalen till ett boningshus i närheten.

Inne i den brunna byggnaden fanns tre båtar och en bil som stod utanför byggnaden förstördes också vid branden. Ingen människa ska dock ha skadats.

Släckningsarbetet tog flera timmar, och räddningstjänsten har fortfarande kvar personal på brandplatsen tidigt på onsdagsmorgonen som jobbar med eftersläckningen.