EU: Natura 2000-områden fastställda

Nu har EU-kommissionen fastställt de nya och utvidgade Natura 2000-områden på Gotland som regeringen beslutade om i augusti 2015.

Det handlar bland annat om utvidgningen av området Bäste träsk och Stora Vikers på norra Gotland.

Bolagen Nordkalk och SMA Mineral överklagade regeringens beslut, men i Högsta Förvaltningsrätten fick regeringen rätt.

Och nu har alltså EU-kommissionen tagit det formella beslutet att områdena ingår i det europeiska Natura 2000-nätverket för skyddsvärd natur.