Kungsörnar kameraövervakas

0:39 min

Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, vill kameraövervaka kungsörn för att se hur många ungar som klarar sig och lämnar boet.

På Gotland finns en stor del av landets kungsörn, men den här studien ska göras från Dalarna till Norrbotten.

Skälet är att man idag inte vet hur många ungar som klarar sig och lämnar boet, säger Birger Hörnfeldt, professor emeritus.

Kunskapen är dålig om det idag. Slutsatsen av övervakningen kan få följder för myndigheternas förvaltning av den fridlysta fågeln.

Totalt räknar forskarna med att det finns runt 1 400 kungsörnar i hela landet.