Många väntar fortfarande på bygglov

2:35 min

När företagsklimatet runt om i landet mäts visar det sig att Region Gotlands resultat har förbättrats och är godkänt. Men på ett område släpar regionen efter, nämligen när det gäller bygglov.

Johan Åberg, samhällsbyggnadsdirektör vid Region Gotland, ser flera orsaker till att väntetiderna för bygglovsärenden bygglagsstiftning, stor personalomsättning och en högkonjunktur som för med sig många bygglovsansökningar. Men nu tror han att läget är på väg att ändras.