Fossilfritt kött från Gotland kan finnas i butik om fem år

2:16 min

Nu börjar arbetet ta form för det projekt som kan leda till att Gotland om några år producerar landets första fossilfria kött.

I juni samlas leverantörer av slaktdjur för att diskutera hur man kan ställa om sin växtodling så att man kan bruka marken utan fossila bränslen. Projektet finansieras av Region Gotland och Tillväxtverket och är ett samarbete mellan LRF Gotland och Gotlands slagteri.

Projektledaren Fredrik Sundblad tror att det är på gården det mesta av jobbet måste göras, men även i transport-, slakteri- och förpackningsledet finns det en del arbete kvar innan köttet kan produceras helt fossilfritt.

– Nästa steg är att byta ut materialet i förpackningarna till återvunnen plast och plast baserad på förnybara källor, säger han.

På sikt ska minst en pilotgård per djurslag - nöt, lamm- och gris ingå i omställningen till helt fossilfri köttproduktion. LRF Gotland jobbar redan med energiomställning på flera gårdar. LRF-ordföranden Anna Törnfelt tror att intresset är stort bland lantbrukarna att delta och till exempel byta ut oljan mot förnybar energi från råvaror man kan producera själva från skog och jord.

– Det är otroligt stort om vi kommer fram så långt. Men det behövs stöttning och finansiering, säger Anna Törnfelt, ordförande för LRF Gotland.