Sockenbor bygger egna lägenheter

1:18 min

I Östergarn finns intresse från privatpersoner att gå ihop och bygga flerbostadshus i en så kallad byggemenskap där man kan få stöd av regionen med planering.

Det är utvecklingsbolaget Nygarn som driver frågan om byggemenskap och de har gjort en enkät till de boende, för att höra hur stort intresset är att bygga lägenheter intill tennisbanorna i Östergarn.