LRF GOtland

"Naturlig fluschning" anledning till lamm-boom

1:10 min

Fler lamm föds i vår jämfört med ett normal år. Den här tendensen är tydlig i Sverige i stort och på Gotland. Fenomenet har nu fått ett namn och kallas för naturlig fluschning.