Hålla budget viktigare än ideologier

Politiker vill se över valfrihet inom hemtjänsten

1:59 min

Socialnämnden vill utreda om det går att reglera företag inom LOV, lagen om valfrihet, så att inte Region Gotland får sköta den olönsamma hemtjänsten.