Fagning på schemat för gymnasieelever

1:45 min

I vår kommer eleverna på Wisbygymnasiet att få hjälpa till med skötsel och fagning i de gotländska ängena.