Minskade utsläpp.

Trafikverket utreder Gotlandstrafikens klimatpåverkan

1:57 min

Gotland ska nå klimatmålen i förtid. Nu ser Trafikverket över hur färjetrafikens utsläpp kan minska i upphandlingen av nytt avtal från 2027 och framåt.

För att Gotland ska nå klimatmålet 2030 måste kraven på Gotlandstrafiken skärpas i nästa avtal som ska börja gälla i januari 2027, och det absolut enklaste sättet att minska utsläppen är att köra långsammare.

– Hastigheten är ju ett sätt att minska energianvändningen och därmed påverkan på miljön, säger Lars Hellström som är avtalsansvarig för Gotlandstrafiken på Trafikverket.

Just ser de över alla sätt att minska färjornas miljöpåverkan. Förutom sänkt hastighet handlar det om särskilda godsfärjor och ändrad rutt; till bara den närmaste fastlandshamnen, Västervik. Alternativ som sparar bränsle sparar också pengar. Att istället byta till biobränslen skulle bli väldigt dyrt och det finns inte bränsle så att det räcker. Lars Hellström är också väldigt tydlig med att det inte finns något förslag eller uppdrag att försämra Gotlandstrafiken.

– Vi har inte kommit dit än. Vi tar fram olika förutsättningar och sen får vi ha dem med oss när vi pratar med de intressenter som finns, säger han.

I höst räknar de med att börja diskutera framtidens trafik med Region Gotland.