Tornugglan kartläggs

Ornitologer inventerar spöklik fågel

2:15 min

Gotlands ornitologiska förening har inlett en inventering av tornugglan, för att ta reda på var på ön den finns.

Om du vet något om var det kan finnas tornugglor kan du gå in på hemsidan blacku.se eller Gotlands ornitologiska förening, där finns kontaktuppgifter och Per Smitterberg poängterar att den information som lämnas kommer att hanteras med största sekretess, den som har en tornuggla boende hos sig skall inte också behöva bli värd för en flock fågelskådare.