Skogsstyrelsen undersöker Diplodia Sapinea

Tallsvamp hotar gotländsk tallskog

2:21 min

Bruna tallar beror inte enbart på torka. Diplodia Sapinea är en skogsskadesvamp som i värsta fall dödar träden.