Jämställdhet i näringslivet

LRF vill ha fler kvinnor i de gröna näringarna

1:16 min

En ny rapport från LRF.s jämställdhetsakademi visar att kvinnliga företagare i de gröna näringarna är underrepresenterade bland annat när det gäller bland annat ägande och fördelning av förtroendeuppdrag.

Emilia Astrenius som är ordförande för LRF Ungdom  vill få till en kreativ diskussion om hur kvinnor kan ges likvärdiga förutsättningar att starta och driva jord- och lantbruksföretag.