Återvinning

Mer personal vid återvinningskärlen sparar pengar

1:26 min

Vid återvinningen i Visby har man under en period testat att ha mer personal vid containrarna så att det som lämnas hamnar i rätt kärl. Enligt teknikförvaltningens beräkningar kan man tack vare personalens närvaro, både öka intäkterna och sänka kostnaderna med omkring 1,2 miljoner om året.