Tillsammans mot 2030

Klimatstrategin undertecknas av landshövdingen

1:13 min

Mot bakgrund av de nationella energi- och klimatpolitiska målen har länsstyrelsen, på uppdrag av regeringen, lett och samordnat arbetet med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi för Gotland.