Fårö

Ajkesträsk undersöks efter skarvars häckning

1:31 min

Nu ska det undersökas hur skarvkolonin i Ajkesträsk på Fårö påverkar träsket. Halterna av kväve och fosfor ska mätas.

Länsstyrelsen på Gotland har beslutat att ta prover för att undersöka näringshalterna och jämföra med hur det var för sju år sedan, innan storskarvar började söka mat i träsket. 

De många fåglarnas spillning har gett träd där en ny silhuett och vattnet luktar illa, enligt närboende.

Pengar från havs- och vattenmiljöanslaget finansierar provtagningen.