Destination Gotlands LNG-fartyg har körts på diesel

2:02 min

Destination Gotlands nya fartyg Visborg har ibland körts på diesel i stället för den miljövänligare naturgas – LNG – som fartyget är byggt för.

Orsaken är att bunkerfartyget Kairos, som levererar gasen, ibland inte kunnat ta sig in i hamnen i Visby, där bunkringen sker. Nu är planen att börja bunkra även i Nynäshamn, berättar Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland.

På frågan om hur ofta de tvingats köra på diesel i stället för naturgas, svarar han:

– Det här har skett ett fåtal gånger under den period som varit.