ökar mest i Sverige

Varannan sjukskrivning på Gotland är kopplad till psykisk ohälsa

5:16 min

Gotland märker ut sig som det län där sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat mest i Sverige.

2010 handlade knappt var fjärde sjukskrivning om psykisk ohälsa.

I år är varannan sjukskrivning kopplad till nån form av psykisk ohälsa.
Det här framgår av siffror från Skandia och Försäkringskassan.