Nybyggnation av lägenheter

Ett 70-tal lägenheter byggs på Snäck: "Många som är intresserade"

1:45 min

I Snäckgärdsområdet norr om Visby skall konferensanläggningen med bland annat diskoteket rivas för att ge plats åt bostäder.

Just nu pågår det miljöutredning och geoteknisk undersökning av berget eftersom byggnationen vilar på pelare som är känsliga för sättningar.