Medborgarförslag

Gör hela Östercentrum rökfritt – men regionen tvekar

0:25 min

Gör hela Östercentrum rökfritt.
Det föreslås i ett medborgarförslag till Region Gotland.

Men Regionstyrelsen, som tagit emot förslaget, svarar med att avslå det –eftersom den anser att det knappast går att införa hårdare tobaksregler än de som gäller i och med nya tobakslagen. Lagen förbjuder rökning vid uteserveringar i vid entréer, men inte vid allmänna gångstråk.