P4 Gotland synar klimatmålen

Omfattande åtgärder krävs för att klara klimatmålet 2040

1:16 min

Det krävs stora insatser från samhället, näringslivet och gotlänningarna för att klara klimatmålet till 2040, säger Agneta Green på Länsstyrelsen.

– Det krävs att vi genomför alla åtgärder vi kan redan idag och ser över vilka fler åtgärder vi har möjlighet att genomföra så snart som möjligt. Det behövs de som vågar prioritera det här arbetet och vågar gå före och vågar fatta de här besluten idag, inte skjuta det på framtiden, säger Agneta Green energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen.

För att Gotland ska klara att minska utsläppen enligt den koldioxidbudget som tagits fram kan vi inte släppa ut mer än totalt 10 miljoner ton koldioxid de närmaste 20 åren. Idag släpper vi ut 2 miljoner ton per år, så med nuvarande utsläpp har Gotland alltså gjort av med hela koldioxidbudgeten till 2040 på fem år. För att klara budgeten behöver vi minska utsläppen med 16% varje år från och med nu.

– Som privatperson kan man göra väldigt mycket. Man brukar prata om bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken, säger Agneta Green.