Förebild på Gotland

Mer att veta om Greta

1:51 min

Greta Arwidsson var Sveriges första kvinnliga professor i arkeologi och landsantikvarie på Gotland under 1940- och 50-talen. Nu har Birgit Arrhenius skrivit en bok om henne.