Bergrum från 50-talet rustas upp igen

1:29 min

Den gamla ledningscentralen under Galgberget i Visby ska rustas upp.

Först ska den tömmas på gammal teknik och inredning, berättar regionens säkerhetschef Johan Kallum.

Upprustningen beräknas kosta upp mot 50 miljoner, och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bekostar den.