Transportstyrelsen

Kräver att besättningen på M/S Visborg ska utökas

0:56 min

Transportstyrelsen kräver att Destination Gotland ska utöka besättningen med sex personer på den nya färjan M/S Visborg så att säkerheten ombord kan garanteras.