Rekryteringsmässa för sjöfolk

Sjöfartens Dag lockade 500 besökare

3:48 min

Sjöfartens Dag, en yrkes- och rekryteringsmässa blev välbesökt. Henrik Cars, vice VD i Destination Gotland menar att intresset för sjöfartsjobb ökat.