Har blivit för stort

Träd ersätter annat träd vid Donners plats

1:30 min

På bakgården vid Donnerska huset i Visby har ett stort träd vuxit ur sin plats och därför planerar man nu för att ta ner det och plantera ett nytt träd på framsidan, vid Donners plats.

 – Problemet som vi ser med trädet idag är att det har vuxit ur sin plats. Dess rötter gör skada på ledningar i marken och kronan gör också åverkan på fasaden, säger Magdalena Hultström, teknisk förvaltare på Region Gotlands fastighetsförvaltning.