Fole socken vill bli större

Fole socken vill bli större - såväl föreningar och företag som privatpersoner vill att det byggs fler bostäder i socknen så att fler kan flytta dit.

Företrädare för Fole vill nu kalla till ett informationsmöte där kommunfolk lyssnar till synpunkter och ideér som finns för att utveckla bygden.

Fole är en socken som lyckats vända befolknings-utvecklingen de senaste 30 åren, från knappt 300 i början av 70-talet till knappt 400 idag.

Fole-borna vill också att kommunen undersöker vilken lämplig tomtmark som finns att bygga på och samtidigt intressera husfirmor och andra för byggande av bostäder.