Oljan från Gutes tankar blev miljöbrott

Ett finskt företag, som tagit hand om miljöfarligt avfall från ett av Gotlandsbolagets fartyg, har polisanmälts misstänkt för miljöbrott. Företaget väntas också få betala 10 000 kronor i avgift.

Det var i höstas som det finska företaget gjorde rent tankarna på Rederi AB Gotlands lastfartyg Gute. Därefter transporterades oljan till spillolje-depån i Visby.

Men det finska företaget saknade tillstånd att transportera farligt avtal och därför polisanmäldes företaget.

Miljö- och hälsoskyddskontoret anser dessutom att det finska företaget ska betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.