Ärendet började 2013

Motorsportbana i Etelhem överklagad till mark- och miljödomstolen igen

1:59 min
  • Ägarna till sex grannfastigheter i Etelhem på Gotland överklagade att miljö- och byggnämnden i Region Gotland gav bygglov för depå och bullerplank.
  • Länsstyrelsen avslog överklagandet eftersom bullerfrågan avgjordes 2018 i mark- och miljödomstolen, och om det skulle bullra mer i verkligheten än beräknat har regionen krävt att klubben vidtar åtgärder.
  • Grannarna som överklagat anser bland annat att det är fel i beräkningarna av buller, och att bullret från motortävlingar och träning på kvällar och helger ska ses i sammanhang med buller från två stenbrott i med verksamhet under dagtid på vardagar.