Avbrutet försök med "Hälsoboxen"

Försöket med den gotländska uppfinningen ”Hälsoboxen” har avbrutits på Lövsta. Det handlar om en djurbox med rörligt golv - där gödsel forslas undan på ett gummiband.

Med tiden har det visat sig att golvmaterialet inte fungerar som det var tänkt. Grisarna började böka sönder och äta på gummimattan, som då ersattes med en stålmatta.

Golvet av stål blev för halt istället och rullande inte som det skulle. De tolv boxar som testats på Lövsta monteras just nu ner.

Lövstarektorn Lennart Blom vill inte kalla det avbrutna försöket för ett misslyckande.

”Det är ett lyckat försök”, säger han, även om de inte nådde ända i mål med den miljöprövning som skulle göras efter testet med den nya tekniken.

Utvecklingen av det rullande box-golvet fortsätter nu och uppfinnaren Tommy Lindvall i Ekeby har gott hopp om att komma ut med sin box på en internationell marknad.

Tanken var att det rullande golvet skulle leda till bättre miljö för både djur och djurarbetare. 

”Att få ut gödsel så fort som möjligt är viktigt för att inte ammoniakhalten i luften skall bli hög. De tester som Previa gjort under försöket visar på bra miljövärden för både anställda och grisar” säger Lennart Blom.