Larvklåda väntas i sommar

En grupp fastighetsägare vid Nore i Vamlingbo vill att larven tallprocessionsspinnare ska bekämpas för att minska skadorna i sommar.

Larvens gifthår sprider en obehaglig klåda både för människor och djur.

Enligt fastighetsägarna finns det mycket larvägg i både Sundre, Vamlingbo och Hamra och de boende befarar att sommaren 2006 kommar att bli särskilt svår.

Boende vid Nore vill nu att länsstyrelsen agerar och bekämpar kläckningsplatserna redan i vår.