Moderat protest mot husaffärer

Gotlands kommun säljer sina fastigheter till kraftiga underpriser och därmed försvinner mångmiljonbelopp i fastighetsaffärerna.

Det anser flera moderater i kommunstyrelsen som nu reagerar mot den rödgröna majoriteten.

”Vi accepterar inte att kommunen rutinmässigt säljer sina fastigheter till underpris. De bör istället gå ut på den öppna marknaden så att alla får en chans att bjuda”, tycker till exempel Lena Celion.

Håkan Onsjö, en annan moderat, anser att när snabba beslut blir viktigare än riktiga beslut är det demokratin som går förlorad.

Moderaterna tycker istället att de pengar som går förlorade i fastighetsaffärerna kunnat göra stor nytta inom skolan och sjukvården.