Utvecklingspengar till Vamlingbo

För att utveckla trädgården vid Vamlingbo prästgård har Heligholm Utveckling AB fått 600.000 kronor i bidrag från EU:s program Mål två Öarna.

I den stora trädgården planeras flera mindre trädgårdar.

Redan idag arbetar bolaget med Rosendals trädgård i Stockholm för att utveckla trädgården vid Vamlingbo Prästgård.

Förutom mål 2 pengarna skall bolaget söka statliga pengar för att minska oljeförbrukningen.

Planerna är att allt vid prästgården och även Vamlingbo kyrka skall värmas med flis och sol.