Sjuvården måste spara på pengarna

Sjukvårdsledningen kommer nu med en rad förslag för att minska kostanderna inom den gotländska sjukvården.

Vårdcentralerna på Gotland har under flera år gjort av med mer pengar än de haft i sin budget. Deras uppdrag från sjukvårds-ledningen är nu att under 2006 nå en budget i balans.

Det innebär bland annat att antalet vårdcentraler på ön åter hamnat i fokus.

Ansvariga för vårdcentralerna får nu i uppgift att redovisa vilka konsekvenser det får att dra ner på antalet vårdcentraler till tre orter: Visby, Hemse och Slite.

Det gäller dels att beskriva vad en minskning får för ekonomiska konsekvenser, och dels att förutse vad det betyder för verksamheten.

I uppdraget ingår också att se över vad en minskning av antalet tandvårdskliniker på ön innebär.