Musik skall bidra till mångkulturen

Gotlands Musikstiftelse ska tillföra musiklivet egna musikproduktioner och bidrag till utvecklingen av mångkulturen på Gotland.

Det är några av förslagen till nya mål för musikstiftelsen.

Gotlandsmusiken ska bland annat också särskilt ta tillvara barns och ungdomars behov av kultur-upplevelser och säkra den musikaliska återväxten på Gotland, enligt de nya målen, som nu skickas till kommunfullmäktige för godkännande.