Lantmännen delar ut 280 miljoner kronor

Lantmännens styrelse har beslutat att dela ut omkring 280 miljoner kronor till sina medlemmar. Det handlar om central återbäring, efterlikvid, ränta och utdelning på insatt kapital.