Alltfler kvinnor jobbar inom politiken

De senaste tio åren har andelen kvinnor i kommunfullmäktige ökat från 22 år 1985 till 31 kvinnor år 2002.

Även om man ser till kommunstyrelsen så har andelen kvinnor på ledande uppdrag ökat. Idag är 47 procent kvinnor och 53 procent män.

Ser man däremot till chefer inom det gotländska näringslivet så är fördelningen 21 procent kvinnor och 79 procent män.

Det visar statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, som publicerades idag.