Kvinnorna på Gotland har mer utbildning

Utbildnings-nivån på Gotland har höjts kraftig under de senaste tio åren. Speciellt bland kvinnor.

1990 hade 23 procent av kvinnorna och 22 procent av männen någon utbildning efter gymnasiet.

14 år senare har 37 procent av kvinnorna på ön eftergymnasial utbildning och 31 procent av männen.

Statistiken från SCB visar alltså att kvinnorna på ön har mer utbildning än männen.